ΛΙΠΟΜΕΤΡΗΣΗ


Ο λιπομετρητής TANITA MC-780 είναι πολυσυχνoτικός λιπομετρητής, υψηλής ακρίβειας. Εφαρμόζει τρεις συχνότητες για ανάλυση σύστασης, ολοκλήρου του σώματος και τμηματικά.

Αναλυτικότερα, ο λιπομετρητής TANITA MC-780 χρησιμοποιεί την βιοηλεκτρική αγωγιμότητα
και υπολογίζει με ακρίβεια :
• Λίπος % (Ποσοστό % του συνολικού λίπους του σώματος)
• Λίπος σε kg (Το συνολικό λίπος του σώματος σε κιλά, το <<πραγματικό βάρος του σώματος>>.)
• Άλιπη μάζα σε kg (Το υπόλοιπο του σώματος πλην του λίπους σε κιλά)
• Μυϊκή μάζα σε kg (Το βάρος των συνολικών μυών του σώματος σε κιλά)
• Συνολικά υγρά σώματος (Σε ποσοστό % & σε κιλά)
• Εξωκυττάριο υγρό / Ενδοκυττάριο υγρό (Το ποσοστό % των υγρών του σώματος μέσα / έξω από τα κύτταρα)
• Αναλογία Εξωκυττάριου υγρού / Ενδοκυττάριου υγρού (Ένδειξη σωστής ενυδάτωσης, κατακράτησης υγρών, οιδήματος)
• Δείκτη Μάζας Σώματος (Διεθνές επιστημονικό κριτήριο του βαθμού παχυσαρκίας του ατόμου)
• Οστική Μάζα (Το βάρος του σκελετού)
• Σπλαχνικό λίπος (Το λίπος γύρω από τα ζωτικά όργανα στην περιοχή του πυρήνα του σώματος)
• Βασικό Μεταβολικό Ρυθμό (Το ελάχιστο πόσο ενέργειας που καταλώνει ο οργανισμός σε κατάσταση ηρεμίας)
• Μεταβολική Ηλικία ( Η <<πραγματική ηλικία του σώματος>>)
• Κατανομή σωματικού λίπους (Πώς είναι κατανεμημένο το λίπος μέσα στο σώμα)
• Ισορροπία μυϊκής μάζας
• Τμηματική ανάλυση για κάθε κάτω και άνω άκρο και κορμό: Ποσοστό λίπους και Μυϊκή μάζα kg
Μια πλήρης ανάλυση της σύστασης του σώματος πραγματοποιείται σε λιγότερο από 30’’.
Προσοχή:
• Δεν ενδείκνυται η μέτρηση σε εγκύους και σε γυναίκες τις μέρες της έμμηνης ρήσης λόγω μη αξιόπιστων μετρήσεων στις παραπάνω περιπτώσεις.
Απαγορεύεται η μέτρηση σε άτομα με βηματοδότη ή άλλου είδους μηχανικά εμφυτεύματα.

Comments are closed.