ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΟ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΟ

Τα διαιτολόγια που παρέχονται δημιουργούνται μετά το πέρας της κάθε συνεδρία και έτσι είναι αυστηρά εξατομικευμένα. Είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες του οργανισμού με επιστημονική ακρίβεια, λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία της λιπομέτρησης, της λήψης ιστορικού και των αιματολογικών μετρήσεων) , με σεβασμό στις διατροφικές συνήθειες, το ωράριο, τον τρόπο ζωής και τους στόχους εκάστου ατόμου
Εύκολη δίαιτα χωρίς απαραίτητα ζύγισμα των τροφών, με τη βοήθεια προπλασμάτων τροφίμων (έτσι πραγματοποιείται η εμπειρική συνειδητοποίηση της σωστής ποσότητας των γευμάτων).
Με κάθε διατροφικό πρόγραμμα δίνονται συμβουλές και οδηγίες για πιο εύκολη χρήση του διαιτολογίου.

Comments are closed.