Εύκολη Δίαιτα

Λαμβάνοντας υπόψη τις διατροφικές συνήθειες κάθε οικογένειας και γίνεται προσπάθεια η δίαιτα να περιλαμβάνει όσο αυτό είναι δυνατόν φαγητά που συνήθως παρασκευάζονται από αυτή.
Δεν είναι απαραίτητη η χρήση ζυγαριάς για τον καθορισμό της ποσότητας των γευμάτων. Δίνονται οδηγίες για εναλλακτικούς / απλούς τρόπους καθορισμού των ποσοτήτων.
Τα παρασκευαζόμενα φαγητά γεύματα δεν είναι πολύπλοκα και προσαρμόζονται στις μαγειρικές ικανότητες του κάθε ατόμου από υλικά που βρίσκει κανείς εύκολα ανάλογα με την εποχή στο εμπόριο.
Η δίαιτα περιλαμβάνει ποικιλία τροφίμων ώστε να μην είναι μονότονες και κουραστικές.
Η δίαιτα εναρμονίζεται με τις ατομικές προτιμήσεις ώστε να είναι ελκυστική, ευχάριστη και όχι καταπιεστική.
Με την κατάλληλη συχνότητα των γευμάτων αντιμετωπίζεται η τόσο συχνή στην δίαιτα αίσθηση της στέρησης και πείνας.
Με όλα τα παραπάνω επιτυγχάνουμε την κατάρτιση ενός αποτελεσματικού διαιτολογίου εύκολα εφαρμόσιμου κι οδηγεί στον επιθυμητό μας στόχο.
Η εύκολη δίαιτα είναι η δίαιτα που είναι εύκολα εφαρμόσιμη.